ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΡΑΣΙΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ SANTORINI 01

PYRITIS MEGA CUVEE

Τα αμπελοτόπια: O Πυρίτης προέρχεται από τρία εξαιρετικά αμπελοτόπια με 100% γέρικα κλήματα Ασύρτικου που μπορούν να ξεπερνάνε τα 120 χρόνια ηλικίας, δύο στον Πύργο και ένα στο Μεγαλοχώρι, δύο περιοχές που φημίζονται για την εξαιρετική ποιότητα σταφυλιών.

Ο τρύγος: Με πλήρη ωριμότητα στον Πύργο για να αναπτυχθεί το αρωματικό δυναμικό των σταφυλιών με αλκοολικό τίτλο μετά την ζύμωση το 14.8%. Στο δε Μεγαλοχώρι πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετική ωριμότητα σταφυλιών με αντίστοιχο αλκοολικό τίτλο το 13.6%.

Οινοποίηση: Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας των σταφυλιών, αυτά οδηγήθηκαν ολόκληρα στο πιεστήριο (whole bunch pressing) .Χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ουδέτερες ζύμες, ενώ όλη η διαδικασία οινοποίησης έγινε όσο ήταν δυνατόν πιο φυσικά για να εκφραστεί ο χαρακτήρας των αμπελοτοπιών.

Ωρίμαση: Με την ολοκλήρωση της ζύμωσης τα κρασιά ωρίμασαν πάνω σε ολόκληρες τις οινολάσπες τους (total sur lie ageing) με συχνές αναδεύσεις. Παρέμειναν στις δεξαμενές τους, την 8 και την 10, με τις οινολάσπες συνολικά για δέκα μήνες.

Pyritis Mega Cuvée: Το τελικό χαρμάνι είναι 2/3 Μεγαλοχώρι και 1/3 Πύργος, η εμφιάλωση έγινε την 29 Ιουλίου μετά από πολύ απαλό φιλτράρισμα σε 5800 φιάλες και 230 Magnum. Τα χαρακτηριστικά του Pyritis είναι 14% abv, 2 γ/λτ ανάγοντα ζάχαρα, 5.8 ολική οξύτητα (γ/λτ τρυγικού οξέος), pH 3.10 και 100% ορυκτότητα!